Succesformule

Opleidingen van EuroCollege

Life rules

Jongeren hebben niet alleen te maken met onderwijs dat niet uitdaagt, maar groeien ook op in een maatschappij zonder visie. Het lijkt tegenwoordig te draaien om ik en consumeren. Dit maakt jongeren vaak zoekende en onzeker. Op Dalsteyn onderwijzen we de principes – life rules – van succes. Regels die je sterker, onafhankelijk en doelgericht maken.

Er is veel onderzoek gedaan naar succes, hoe succesvolle mensen doen en denken. Het mooie van dit onderzoek is dat het principes blootlegt. We laten onze leerlingen daarmee kennis maken.

Omgangsvormen

Op Dalsteyn hebben we omgangsvormen en stijl hoog in het vaandel staan. We leren uw dochter of zoon zich te gedragen als een echte dame of heer. Dat doen we met workshops in
argumenteren, etiquettelessen, onze pakkendag en het etiquettediner.

Vrijheid en discipline

Op Dalsteyn hechten we ook veel waarde aan discipline. Onze aanpak lijkt op die van een selectie-elftal van voetbal of hockey. Zo ben je altijd op tijd, je bent fatsoenlijk gekleed en op donderdag kom je strak in het pak.

Discipline wordt vaak gelijkgesteld aan niet leuk en moeten. Komt het echter vanuit jezelf, dan kan het je veel brengen. Iemand die geen discipline ontwikkelt, wordt een speelbal van anderen en heeft zijn toekomst niet in eigen hand. Zelfdiscipline leidt tot vrijheid: het vermogen om je eigen weg te gaan. Een onmisbare voorwaarde voor geluk en succes.

Sport

Een gezonde geest en een gezond lichaam gaan hand in hand. Op Dalsteyn vinden we sport belangrijk. Iedere week is er 2 uur gereserveerd voor boksen: een sport waarbij reactievermogen, coördinatie en behendigheid getraind wordt. Wist u overigens dat boksen ook goed werkt tegen stress?

Groei is leuk!

Jonge mensen worden blij als ze leren en groeien. Dat weten we uit ervaring. Het tegendeel is helaas ook waar. Te weinig uitdaging en te weinig leren leidt vaak tot sombere kinderen.

School for life

Onze leerlingen verlaten Dalsteyn niet alleen met een diploma, maar ook met ambitie en zelfvertrouwen. Iets waar ze hun hele leven wat aan hebben. Mentaliteit en mindset zijn zoals u als ouder weet, bepalend voor succes. Zowel privé, sociaal als economisch. Wat dat betreft, kunt u ons gerust zien als ‘a school for life’.

17 regels voor succes

Om onze leerlingen een positieve mindset aan te leren, werken we met de 17 succesregels van Napoleon Hill. Deze onderzoeker heeft meer dan 50 jaar succes bestudeerd. Het viel hem op dat succesvolle mensen veel overeenkomsten laten zien in hun denken en doen. Dit patroon heeft hij in 17 regels beschreven. Deze regels vormen de basis waarmee we werken. We leren uw zoon of dochter nadenken over succes, doelen stellen, verantwoordelijkheid nemen, volhouden, discipline en altijd de eerste regel
te volgen: positief blijven. Zo ontwikkelen onze leerlingen een mindset waarmee ze zichzelf kunnen motiveren. Ook als het even tegenzit.

Onderdeel van het team

Dankzij de kleine klassen kan de docent genoeg aandacht geven aan zowel individuele leerlingen als aan de groep. We hechten veel waarde aan een goede onderlinge band. In de klas en op school. Kinderen gaan naar school om te leren, maar ook om zichzelf sociaal te ontwikkelen.

Het teamgevoel wordt versterkt door het Dalsteyn-pak, de das, onze liferules en de klassenuitjes. Om die reden organiseren we – vaak met leerlingen – buitenschoolse activiteiten.

Aanvullende coaching

Het kan zijn dat uw zoon of dochter ondersteuning nodig heeft. De ene leerling heeft bijvoorbeeld meer uitleg nodig in wiskunde, geschiedenis of economie. Een andere heeft juist meer uitdaging nodig met
verdiepende lessen. Weer een ander heeft bijsturing nodig om aan te haken in de groep. Of een leerling
heeft coaching nodig bij het spreken in het openbaar. Zo zorgen we ervoor dat een leerling die moeilijker
meekomt op de rails blijft en iemand die meer uitdaging nodig heeft, uitgedaagd wordt.

Belang van weerbaarheid

De ontwikkeling die 13- tot 18-jarigen doormaken, is deels bepalend voor de rest van hun toekomst. En laten we eerlijk zijn: die toekomst is best verwarrend. Iedereen roept maar wat tegenwoordig. Vooral op social media, waar je berichten bijna niet van echt of nep kunt onderscheiden. Wat kun je nog geloven? Dat vraagt om weerbaarheid. Al onze leerlingen geven we inzicht in de geschiedenis van Nederland. Dit om beter te begrijpen waar we vandaan komen. We laten onze leerlingen zien hoe golfbewegingen in maatschappelijke opinies ontstaan en we verruimen hun blik op de wereld. Zo krijgen leerlingen inhoud en grip op hun omgeving. Zeker in deze tijd van social media is het bijbrengen van kennis en een kritische houding essentieel. Juist bij kinderen, omdat zij het meest kwetsbaar zijn.

Op Dalsteyn besteden we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. We kennen allemaal de wijsheid “Toon mij de 5 mensen waar je mee omgaat en ik kan je toekomst voorspellen”. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen die Dalsteyner willen worden, gemotiveerd zijn. Het is belangrijk dat je elkaar stimuleert.

Inspirerende mensen ontmoeten

Regelmatig maken Dalsteyners kennis met inspirerende mensen. Dat gebeurt via excursies of gastcolleges. Door ondernemers te ontmoeten, carrièremakers, marketeers, kunstenaars, medici, officieren en advocaten, ontwikkelt uw kind al vroeg een beeld van verschillende de beroepsgroepen.
Ook inspirerend: elk jaar staat er een buitenlandse reis op het programma, die uw kind kennis laat maken
met ons Koninkrijk en verschillende Europese landen. Zowel cultureel als economisch.

Ouders zijn belangrijk

We vinden het belangrijk dat u als ouders/verzorgers goed geïnformeerd wordt over de ontwikkeling van uw kind. Daarom organiseren we ouderavonden en wordt u regelmatig uitgenodigd door de (con)rector voor een gesprek.

Belang van Ownership

De mentaliteit van onze leerlingen wordt verder versterkt met sporten. Wie next level wil gaan,
neemt in de zomer deel aan leadershipsexpedities in bijvoorbeeld Noord-Zweden of Noorwegen. Als rode draad door de organisatie van de school lopen de 10 regels. Deze stimuleren ritme en regelmaat.
Wilt u meer weten over de vakken dan verwijzen we naar het inlegformulier en het kostenoverzicht.

Brochure

Ontdek het succes
van Dalsteyn

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Vul het contact formulier in en ontvang geheel vrijblijvend de Dalsteyn brochure thuisgestuurd.

Brochure van Dalsteyn
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.