Vakken en studielast

INSTITUUT DALSTEYN
  • Kleinschalig particulier onderwijs
  • Voor leerlingen met ambitie
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Gemotiveerde medescholieren
Aanmelden open dag

Wij dagen uit

Het zal u niet verbazen: de studielast op Dalsteyn ligt hoger dan op een reguliere school. Wij dagen uit en vinden het belangrijk dat leerlingen zich veelzijdig ontwikkelen. Jongeren worden op Dalsteyn niet alleen voorbereid op het examen, maar ook op het leven. Hieronder gaan we kort in op de verschillende vakken.

Een plus plus vakkenpakket

Het MAVO- of HAVO-pakket telt zes vakken in de examenfase, het VWO kent er zeven. Naast deze vakken volgen onze leerlingen les in succesvakken, lessen in etiquette/omgangsvormen, argumenteren, algemene ontwikkeling o.a. vaderlandse geschiedenis en internationale relaties, leiderschap en ondernemen.

Gevulde lesweken

Ons programma bevat daarnaast vakken over leiderschap, ondernemen, succes, sport en algemene ontwikkeling. Leerlingen zijn vijf dagen per week op school, van 9.30 tot 16.50/ 17.50. We kennen geen lesuitval. In die uren volgen ze les, succestraining, verdiepingslessen, steunles of maken ze huiswerk in een stiltelokaal. De woensdagmiddag is vanaf 12.20 uur vrij. Pittig? Jazeker! Maar het levert enorm veel plezier en energie op. In het examenjaar kan het gebeuren dat zaterdagen gebruikt worden om achterstanden weg te werken.

Studieweken

Elk semester ronden we af met een toets-periode van twee weken, daarvoor organiseren we elk semester een studieweek. Tijdens deze studieweek bereiden de leerlingen zich onder begeleiding voor op hun tentamens. Door een duidelijke scheiding te maken tussen lesweken en toets-weken kunnen leerlingen en docenten zich goed focussen op de stof. Hierbij wordt tussentijds overhoord, bij voorkeur tijdens de stilte-uren.

Examenvakken

De examenvakken betreffen die vakken die de overheid minimaal verplicht stelt om aan de eisen van een middelbaar schooldiploma te voldoen, hetzij mavo, havo of vwo. Net als op andere scholen volgen onze leerlingen vakken die opleiden voor een examenprofiel zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits, Maatschappijleer, Economie, Bedrijfseconomie, Geschiedenis, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde etc.

Verdiepingsvakken

De verdiepingsvakken hebben we toegevoegd om uw kind meer bagage mee te geven dan een leerling van een doorsnee-school. Bij Instituut Dalsteyn krijgen alle scholieren les in de volgende verdiepingsvakken:
» Ownership
» Ondernemerschap
» Onafhankelijk denken en argumenteren
» Nederland en de internationale omgeving
» Etiquette/ omgangsvormen
» Leren leren (Als een speer)

Succesvakken

Tijdens de succesvakken staat de weg naar succes centraal. Wat is succes precies? Hoe kom je tot succes? Hoe formuleer je doelen? Hoe blijf je positief? Waarom is samenwerken belangrijk en hoe leer je omgaan met teleurstellingen? Wat is een mastermind en hoe zet je die in? Wat is volhouden en hoe leer je dat? Wat is leiderschap?

Versnelde route bovenbouw

Het is op Dalsteyn mogelijk om bij voldoende belangstelling versneld examen te doen. Dat is alleen mogelijk voor leerlingen die veel aankunnen. Het is een stevig traject.

Instituut Dalsteyn, een kleinschalige kwaliteitsschool

Kleinschaligheid, focus, een uitdagend curriculum waarmee je als persoon groeit, duidelijke regels en enorme passie zijn volgens ons de voorwaarden voor kwaliteitsonderwijs. Goed onderwijs gaat verder dan examen doen in 6 of 7 vakken. Goed onderwijs gaat over groei en ontwikkeling van jongeren. Wij volgen de stappen die onze leerlingen zetten nauwgezet. Ook betrekken wij u als ouder intensief bij de reis die uw kind op Instituut Dalsteyn aflegt.

Persoonlijke ontwikkeling

Vmbo, Havo & VWO

Group 2

Voor leerlingen met ambitie

landelijk studeren

Particulier & kleinschalig onderwijs

Brochure

Ontdek het succes
van Dalsteyn

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Vul het contact formulier in en ontvang geheel vrijblijvend de Dalsteyn brochure thuisgestuurd.

Brochure van Dalsteyn
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.