Waarom Instituut Dalsteyn

Waarom Instituut Dalsteyn
  • Particulier & kleinschalig onderwijs
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Gemotiveerde medescholieren
  • Voor leerlingen met ambitie
Aanmelden open dag

Waarom Instituut Dalsteyn

Om de beste keuze voor uw kind te kunnen maken, staan we even stil bij de staat van onderwijs in Nederland. Nederland heeft jarenlang uitstekend onderwijs gekend. Voor de klas stonden goed opgeleide docenten: inhoudelijk, streng, eisend. Leerlingen zaten volle dagen op school en maakten tot wel 2 uur per dag huiswerk. Dat was niet altijd leuk. Toch: je groeide als leerling en als persoon. Daarnaast was er nog genoeg tijd voor sport, je vrienden en je bijbaantje.

Onderwijs vanaf de jaren ‘80

Vanaf de economische crisis in de jaren ‘80 ontstond een kentering. De Nederlandse overheid begon radicaal te bezuinigen op het onderwijs. Salarissen van docenten werden drastisch gekort. Het resultaat? Goede docenten zochten hun heil in het bedrijfsleven. De aanvoer van nieuw academisch talent stokte. En intussen werden scholen bemand door docenten die inhoudelijk minder geschoold waren.

Ontwikkeling minder belangrijk

Parallel aan deze neergang zagen we dat het onderwijs werd teruggebracht tot een voorbereiding op het CITO-examen en minder op vorming en ontwikkeling. Dat zien we terug in het taalonderwijs. Las een havo-leerling jaren geleden nog 25 boeken in het examenjaar, tegenwoordig zijn dat er 6 tot 8. Op het vwo zien we dezelfde verarming: van 35 boeken naar circa 12. Voor Engels, Duits en Frans wordt ook nauwelijks meer gelezen. We weten allemaal dat lezen belangrijk is voor het ontwikkelen van hersenen, taal, algemene ontwikkeling en denken. Het lezen verdween. Ervoor in de plaats kwam de Laptop, IPad, ‘het plaatje’ en PowerPoint.

Minder tijd voor onderwijs

Scholen hebben er heel wat taken bijgekregen. De politiek gaat ervan uit dat allerhande maatschappelijke en economische problemen op de school opgelost kunnen worden. Hierdoor is er minder tijd voor onderwijs. De gemiddelde school kent weinig structuur en wordt om de zoveel tijd geconfronteerd met onderwijsvernieuwingen die verstorend werken. Veel kinderen worstelen met leerproblemen, gebrek aan focus, weinig aandacht, ongetraind denken en concentratiegebrek.

Van opleiden naar examentraining

Nam de goed opgeleide docent in het recente verleden zijn leerlingen nog mee in inspirerende verhalen en gedachten, tegenwoordig leest hij vaak een PowerPoint voor. Of zet hij zijn leerlingen na een korte instructie aan het werk. De meeste scholen zijn dan ook huiswerkvrij.

Glijbaan

Tegenwoordig starten veel leerlingen met bijvoorbeeld een havo/vwo advies en worden vervolgens meteen teruggezet naar een lager niveau als de resultaten tegenvallen. Dat noemen we het glijbaaneffect. Nog niet zo lang geleden werd je als leerling uitgedaagd om een tandje bij te zetten, zodat je toch je havo of vwo afmaakte. Leerlingen kregen dus een extra zetje of een aai over de bol om vol te houden. De betere scholen lieten je op zaterdag terugkomen om achterstanden weg te werken.

Alle scholen werken enkel nog examen ( cito-)gericht

Voor wie bijzonder goed kan leren en genoeg zelfdiscipline heeft, zijn er in Nederland uitstekende scholen: de Gymnasia. Niet voor niets proberen steeds meer ouders hun kinderen op een Gymnasium geplaatst te krijgen. Echter, niet ieder kind beschikt over het intellectuele vermogen om zo’n school te bezoeken. Toen het middelbare onderwijs in Nederland nog eisend was, kenden we natuurlijk ook uitvallers. Vanaf de jaren ’70 zijn diverse particuliere scholen ontstaan. Scholen die met intensieve examentraining kinderen alsnog – en met succes – door de examenstof loodsten. Hun werkwijze kreeg navolging. Op de meeste scholen gaat het intussen steeds meer om ‘het papiertje halen’ en steeds minder om persoonlijke ontwikkeling.

Drop outs

Iedere tijd kent drop outs. In het huidige onderwijssysteem vallen leerlingen uit die uitdaging missen, onder hun niveau leren of zich vervelen. Veel kinderen stromen af naar een lager niveau en halen hun examen met ‘twee vingers in de neus’.

Aansluiting op vervolgopleidingen

Zij die hun diploma behalen, blijken niet altijd klaar voor de vervolgstap. Veel geslaagden weten niet wat ze willen, missen een doel en vallen massaal uit op hogescholen of universiteiten. Richting en motivatie ontbreken. Intussen worstelen hogescholen en universiteiten met de aansluiting van de middelbare school op de vervolgopleiding. Doordat zij hun programma’s naar beneden afstemmen, kunnen studenten toch aanhaken. Uiteraard heeft dit weer gevolgen voor de aansluiting op de arbeidsmarkt. Er is weinig verbeeldingskracht nodig om te zien dat jongeren het steeds moeilijker hebben om hun weg naar een succesvolle toekomst te vinden. Dalsteyn biedt juist voor hen een alternatief. Een school voor ambitieuze leerlingen die bereid zijn dat tandje extra te zetten.

Nieuwe wereld, nieuwe eisen

Als we verder kijken, zien we dat de wereld waarin uw kind opgroeit gekenmerkt wordt door snelle verandering, globalisering en kunstmatige intelligentie. We leven in een wereld die steeds kleiner wordt en waarin de concurrentie uit Azië steeds intensiever gevoeld wordt. Intussen bedreigt robotisering en kunstmatige intelligentie de mens op het gebied waarop hij altijd het monopolie had: denken. De verwachting is dat massa’s mensen zonder werk komen te zitten en daarmee een nuttige levensinvulling verliezen. Gespecialiseerde functies als huisarts, jurist, tandarts, chirurg, kok, accountant, boekhouders worden (deels) overgenomen door robots. De kassière is al bijna verdwenen uit de supermarkt.

Future proof

Niet voor niets pleit Jack Ma, een succesvol ondernemer uit China, ervoor om het onderwijs over een andere boeg te gooien. Het zal in de toekomst meer om soft skills gaan dan om hard skills. Zeker als je bij de happy few wil behoren die carrière maken. De mens moet meer typische menselijke kwaliteiten versterken en niet de concurrentie aangaan met robots. Als we dan goed kijken naar de 17 regels van de eerder genoemde Napoleon Hill, dan valt op dat deze vooral soft skills betreffen. Het mooie van een particuliere school als Dalsteyn is dat we kleinschalig en wendbaar zijn. Zo kunnen wij ons snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden en ons onderwijs future proof maken.

Instituut Dalsteyn, een kleinschalige kwaliteitsschool

Kleinschaligheid, focus, een uitdagend curriculum waarmee je als persoon groeit, duidelijke regels en enorme passie zijn volgens ons de voorwaarden voor kwaliteitsonderwijs. Goed onderwijs gaat verder dan examen doen in 6 of 7 vakken. Goed onderwijs gaat over groei en ontwikkeling van jongeren. Wij volgen de stappen die onze leerlingen zetten nauwgezet. Ook betrekken wij u als ouder intensief bij de reis die uw kind op Instituut Dalsteyn aflegt.

Persoonlijke ontwikkeling

Vmbo, Havo & VWO

Group 2

Voor leerlingen met ambitie

landelijk studeren

Particulier & kleinschalig onderwijs

Brochure

Ontdek het succes
van Dalsteyn

Wilt u meer weten over onze opleidingen? Vul het contact formulier in en ontvang geheel vrijblijvend de Dalsteyn brochure thuisgestuurd.

Brochure van Dalsteyn
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.